บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น และต้องการสมาชิกที่มีความสนใจในตำแหน่งงานต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่อีเมล hr@thaitelcom.co.th หรือ line official account: @thaitelcom

  1. Sales Officer / พนักงานขาย (Solar Panel)

สถานที่ปฏิบัติงาน: เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

เงินเดือน: 20,000-40,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีด้านบริหาร, การจัดการ, การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
พูด เขียน ภาษาไทย/อังกฤษ ได้ในระดับดี
มีทักษะการสื่อสาร การบริหารเวลา และการจัดการที่ดี
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และคิดวิเคราะห์ได้ดี
มีทักษะการเจรจาโน้มน้าว
มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

รายละเอียดงาน
1. ติดต่อกับลูกค้าเพื่อ Support และแก้ไขปัญหา ทางโทรศัพท์ ไลน์ และอีเมลล์
2. เข้าพบลูกค้าเพื่ออัปเดตสินค้าใหม่ หรือ Project ใหม่อยู่เป็นประจำ
3. เพิ่มฐานลูกค้าใหม่และสินค้าใหม่ๆ มา Support ความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ
4. หากลูกค้าต้องการซื้อสินค้า ต้องเช็คสินค้าในคลังสินค้าก่อนแจ้งลูกค้า
5.ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า
6. ได้รับใบสั่งซื้อ (PO) หรือเอกสารยืนยันสั่งซื้อทางใบเสนอราคา ต้องส่งต่อให้พนักงานประสานงานฝ่ายขาย
7. ทำสรุปตัวเลข forecast sale ทุกๆ 6 เดือน เพื่อใช้ในการวางแผนและประเมินผลงาน
8. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่าย Engineer, ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายการเงินและบัญชี
9. เข้าร่วมประชุมทีมขายอัพเดทข้อมูลลูกค้า, ประชุมรวมบริษัททุกเดือน